Skip to main content

Aktualności, artykuły i wywiady

Aktualności, artykuły i wywiady podzielone na kategorie

Dziecko i młodzież

3 posts

Psychiatria - psychopatologia

5 posts

Strefa Rodzica

2 posts

Uzależnienie czyli szkodliwy nawyk

11 posts

Wszystkie najnowsze aktualności, artykuły i wywiady

AktualnościUzależnienie czyli szkodliwy nawyk

Alkoholizm

Czym jest uzależnienie od alkoholu? Uzależnienie od alkoholu to zaburzenie będące następstwem długotrwałego szkodliwego spożywania alkoholu, w którym picie uzyskuje zdecydowanie pierwszeństwo przed zachowaniami, które niegdyś były dla osoby pijącej ważniejsze. Czym jest picie szkodliwe? Picie szkodliwe – wzór spożywania alkoholu, który powoduje szkody zdrowotne,…
Tomasz Filipek
2 grudnia 2020
Uzależnienie czyli szkodliwy nawyk

Zakupoholizm, czyli kompulsywne zakupy

Nie ma jednej obowiązującej definicji zakupoholizmu. Można powiedzieć, że zakupoholizm (kupnoholizm, kompulsywne zakupy) to uzależnienie od dokonywania zakupów, przymus kupowania różnych przedmiotów/artykułów (często niepotrzebnych), niekontrolowane robienie zakupów wpływające niekorzystnie na funkcjonowanie człowieka.
Tomasz Filipek
20 listopada 2020
Uzależnienie czyli szkodliwy nawyk

Seksoholizm (uzależnienie od seksu)

Co to jest i jakie są przyczyny? Wprawdzie część środowisk medycznych i psychologicznych odrzuca koncepcję seksoholizmu (erotomanii), jako uzależnienia od seksu i miłości, jednak warto poświęcić kilka słów zjawisku, o którym coraz częściej się słyszy i mówi. Erotomania to wg Encyklopedii Powszechnej PWN: „chorobliwe wzmożenie pobudliwości…
Tomasz Filipek
20 września 2020
AktualnościDziecko i młodzież

Zajęcia profilaktyczno-socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży „Bądź sobą”.

Z początkiem roku 2020 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Kołobrzeg, odbyły się zajęcia profilaktyczno-socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży pt. „Bądź sobą”. Program skierowany był dla dzieci i młodzieży w wieku 8 -13 lat , pochodzących ze środowisk wiejskich. Program ten…
Tomasz Filipek
7 sierpnia 2020
Uzależnienie czyli szkodliwy nawyk

Alkohol w czasie ciąży

Rozmowa z Aleksandrą Błaszczyk – psychoterapeutą uzależnień, pedagogiem specjalnym, prezesem i założycielką fundacji ,,Klucz Nadziei”. W.L.: Kobiety, które piją alkohol w czasie ciąży, spotykają się często z brakiem społecznej akceptacji. Co sprawia, że kobieta sięga po alkohol w czasie ciąży? A.B.: Z jednej strony społeczeństwo deklaruje…
Tomasz Filipek
27 kwietnia 2020
AktualnościUzależnienie czyli szkodliwy nawyk

Projekt z ramienia Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii dla wychowanków MOS i MOW

Narastające zjawiska uzależnienia i działania zagrażające zdrowiu wśród młodzieży skłaniają się do szczególnej troski wobec dzieci i młodzieży, a szczególnie tej niedostosowanej społecznie i „trudnej”. W związku z realizacją programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w miesiącu lutym i marcu 2020 został…
Tomasz Filipek
7 lutego 2020