Skip to main content

Narastające zjawiska uzależnienia i działania zagrażające zdrowiu wśród młodzieży skłaniają się do szczególnej troski wobec dzieci i młodzieży, a szczególnie tej niedostosowanej społecznie i „trudnej”.

W związku z realizacją programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w miesiącu lutym i marcu 2020 został przeprowadzony cykl zajęć dla wychowanków. Zajęcia prowadzone przez mgr Agnieszkę Mitrowicz specjalistę psychoterapii uzależnień oraz mgr Katarzynę Strojek specjalistę psychoterapii uzależnień z ramienia fundacji Klucz Nadziei. Środki na realizację zadania przeznaczono z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomani (www.kbpn.gov.pl).

Wspólnie z fundacją Klucz Nadziei zwróciliśmy uwagę na dwie placówki z Powiatu Gryfickiego tj. MOS w Waniorowie oraz MOW w Rewalu. Podjęliśmy działania, których głównych celem było przede wszystkim przekazanie wiedzy na temat uzależniania się od środków psychoaktywnych . Z badań, które zostały przeprowadzone na początku spotkań wynikało, że młodzi ludzie posiadają wiedzę na temat środków psychoaktywnych i uzależnienia się od nich, lecz jest ona powierzchowna i oparta na błędnych przekonaniach i wymaga korygowania. W trakcie wielu godzin spędzonych z wychowankami ośrodków staraliśmy się przekazać rzetelnie wiedzę na temat zagrożeń jakie niesie za sobą zażywanie środków psychoaktywnych oraz jak często dochodzi do uzależnienia się od nich.

Nasze doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi pokazuje nam jak duży aktualnie jest to problem oraz jak bardzo obniżył się wiek inicjacji używek. Ten obraz pokazuje nam wszystkim jaka ogromna jest potrzeba działań profilaktycznych w tym temacie. Był to czas spędzony pożytecznie dla nas jak i wychowanków. Każde spotkanie było wartościowe i niosło za sobą kolejne przekonania o tym, że potrzeba owych działań jest konieczna.

Podsumowując cykl zajęć, młodzież , która brała w nich udział deklaruje chęć uczestnictwa w podobnych zajęciach. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów i podziękowań ze strony dyrekcji placówek jak i wychowanków.

Ta świadomość utwierdza nas w przekonaniu, iż nie był to dobry czas i dodaje nam motywacji do dalszych działań w tym kierunku.

www.mow-rewal.pl , www.mos.waniorowo.pl