Skip to main content

Z początkiem roku 2020 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Kołobrzeg, odbyły się zajęcia profilaktyczno-socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży pt. „Bądź sobą”.

Program skierowany był dla dzieci i młodzieży w wieku 8 -13 lat , pochodzących ze środowisk wiejskich. Program ten miał na celu ujawnianie i rozładowanie zablokowanych emocji i napięć – naukę odpoczynku i relaksacji, wzmacnianie poczucia własnej wartości, zaspokojenie potrzeby bycia ważnym, budowanie pozytywnego obrazu siebie, rozpoznawanie emocji u siebie i innych. Wspólne spędzanie czasu na zabawie było konstruktywną formą nauki, wzmacniającą umiejętności budowania i podtrzymywania pozytywnych relacji z innymi. Dzieci chętnie korzystały z proponowanych przez Fundację Klucz Nadziei zajęć, odbywały się one w świetlicy wiejskiej w Sarbii i w Centrum Profilaktyki i Terapii dla Dorosłych , Dzieci i Młodzieży w Rogowie