Skip to main content

Centrum Profilaktyki i Terapii dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Rogowie.

Centrum profilaktyki i terapii dla dorosłych, dzieci i młodzieży znajduje się w Rogowie k. Mrzeżyna. Nasza placówka zlokalizowana jest w budynku z tzw. muru pruskiego, to piękny obiekt położony w urokliwym miejscu nad samym morzem, oddziela je tylko ok. 50 m od mało uczęszczanej zalesionej linii wydm.

W placówce realizujemy cele statutowe Fundacji poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych,
 • treningów psychologicznych ,
 • grup wsparcia dla osób z problemami uzależnienia ,
 • współpracę z lokalną społecznością AA i NA,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi szerzącymi ideę zdrowego stylu życia,
 • organizowanie czasu wolnego i rekreacji dla podopiecznych Fundacji ( rodzin , dzieci i młodzieży)
 • współpracę z innymi podmiotami i organizacjami prospołecznymi, których cele są tożsame z celami statutowymi naszej Fundacji

Serdecznie zapraszamy do współpracy zarówno osoby prywatne, które czują potrzebę włączenia się w działania na rzecz potrzebujących pomocy, oraz inne organizacje pozarządowe do wspólnego realizowania celów prospołecznych.

Dysponujemy miejscami noclegowymi i zapleczem gastronomicznym, jesteśmy otwarci na przyjmowanie grup zorganizowanych.

Zachęcamy również instytucje do wspierania nas w realizowaniu naszych działań.

Oferta terapeutyczna Fundacji Klucz Nadziei 

Treningi i warsztaty kompetencji społecznych dla osób uzależnionych i chcących wzmocnić swoje umiejętności.

Temat treningu I: WYRAŻANIE I PRZYJMOWANIE KRYTYKI

Czas trwania: sesja treningu trwa 4 godziny w cyklu dwóch-trzech spotkań w odstępach tygodniowych

Wszyscy spotykamy się z nieprzyjemnymi dla nas sytuacjami budzącymi sprzeciw. Ważne, aby rozmawiać i domagać się zmiany tych zachowań bez kłótni i awantur nie raniąc nikogo.

Brak asertywnego wyrażania siebie w postaci konstruktywnego krytykowania innych , wiąże się z przeżywaniem napięcia, frustracji, odczucia, że nie mogę się jasno wypowiedzieć. Udział w treningu zmniejsza prawdopodobieństwo , że odczujesz potrzebę niekonstruktywnego poradzenia sobie z emocjami np. poprzez zachowania agresywne lub autoagresywne.

Celem zajęć jest: przedstawienie krytykowania jako umiejętności potencjalnie konstruktywnej i mogącej przynieść pozytywne rezultaty obydwu stronom.

Celem konstruktywnej krytyki jest wywołanie zmian w czyimś nieodpowiednim zachowaniu , bez niepotrzebnego ranienia uczuć innej osoby i wywoływania kłótni.

Temat treningu II: SKUTECZNA KOMUNIKACJA, CZYLI O ASERTYWNOŚCI  (DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH SKONCENTROWANY NA SKUTECZNYM ODMAWIANIU PICIA/ZAŻYWANIA tzw. TAZA)

Czas trwania: sesja treningu trwa 4 godziny w cyklu dwóch spotkań w odstępach tygodniowych

Komunikacja interpersonalna jest zjawiskiem towarzyszącym nam od początku do końca życia. Stanowi element niezbędny do nawiązywania relacji pomiędzy poszczególnymi ludźmi, a także podstawę funkcjonowania społeczeństwa.

Ale czy każdy z nas posiada umiejętności niezbędne do komunikowania się w sposób skuteczny? Intuicyjnie wiemy, czym jest komunikacja interpersonalna, mimo Tego to właśnie zakłócenia w komunikacji jednostki ze światem są najczęstszą przyczyną nieporozumień i wywołują silne, nieprzyjemne emocje.

Komunikowanie jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami. O konfliktach w zespole, ich źródłach, stylach komunikowania się oraz tendencjach do posługiwania się określonym stylem przez siebie samego i innych, dowiedzą się uczestniczy tego warsztatu.

Celem zajęć jest: poznanie przez uczestników znaczenia komunikacji w ich życiu, zarówno interpersonalnej , jak i intrapsychicznej i umiejętne nią się posługiwanie zarówno w obszarze pracy zawodowej, jak i w sferze swoich prywatnych kontaktów z innymi.

Celem skutecznej komunikacji jest: wzmacnianie relacji z samym sobą i z ludźmi. Zwiększenie swobody w porozumiewaniu się, co sprzyja poznaniu poglądów innych i wspieraniu rozwoju procesów decyzyjnych, a przez co osiąganiu własnych celów.

Temat treningu III: ZŁOŚĆ, KTÓRA RANI

Czas trwania: sesja treningu trwa 4 godziny w cyklu dwóch w odstępach tygodniowych

ZAJĘCIA GRUPOWE W FORMIE TRENINGU DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ZWIĘKSZYĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE Z GNIEWEM, ZŁOŚCIĄ, AGRESJĄ I/LUB PRZEMOCĄ WOBEC BLISKICH

Co dzięki nim zyskasz

 • Dowiesz się, jak zapanować nad swoim gniewem i skutecznie rozwiązać konflikt
 • Nauczysz się zarządzania własną energią w oparciu o rozpoznanie swojego stanu emocjonalnego i świadome zarządzanie nim
 • Określisz swoje preferencje co do stylu komunikowania : asertywny, uległy, agresywy, bierno-agresywny
 • Nauczysz się skutecznego wyrażania emocji bez szkody dla Ciebie i Twojego otoczenia
 • Otrzymasz skuteczne narzędzia do określania swojego natężenia gniewu
 • Udoskonalisz swoje umiejętności porozumiewania się z różnymi ludźmi
 • Dowiesz się o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy oraz prawach osoby pokrzywdzonej

Temat treningu IV: TRENING RELAKSACYJNY

Czas trwania: sesja treningu trwa 4 godziny w cyklu dwóch-trzech spotkań w odstępach tygodniowych

Relaksacja jako skuteczny sposób radzenia sobie ze stresem i wywoływanym przez niego niepokojem i napięciem. Negatywną konsekwencją trudności w radzeniu sobie z napięciem może być nadużywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Oznaczać to będzie, że stres wywołuje wystąpienie nawrotu destrukcyjnych zachowań w tym nawrotu uzależnienia. Dzięki trenowaniu relaksacji nauczysz się reagować na trudne sytuacje zachowując spokój i równowagę emocjonalną, a także na bieżąco radzić sobie z napięciami poprzez ich opanowanie.

Celem treningu relaksacji jest nabycie umiejętności obniżania nadmiernego poziomu napięcia w warunkach „normalnego życia”.

Relaksacja jest jedną z form radzenia sobie z głodem alkoholowym, wtedy gdy on wystąpi, ale także jako działanie profilaktyczne.

Zajęcia odbywają się w specjalnie przeznaczonej do tego sali gdzie w wygodnej pozycji uczestnicy uczą się technik relaksacji.

Temat treningu V WARSZTAT: W POSZUKIWANIU KONSTRUKTYWNYCH ŹRÓDEŁ PRZYJEMNOŚCI

Czas trwania: sesja treningu trwa 4 godziny w cyklu dwóch spotkań w odstępach tygodniowych (możliwość zajęć w terenie, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami grupy)

Szczególnie polecany osobom, które doświadczają w swoim codziennym życiu uczucia monotonii i osamotnienia.

Trening ten jest propozycją wspólnych, razem z grupą i terapeutą, poszukiwań nowego stylu życia, który będzie ograniczał do minimum ryzyko popadnięcia w zachowania destrukcyjne (jak powrót do niekontrolowanych nawyków-picia, zażywania) dla osób, które podjęły wysiłek wprowadzenia zmian w swoje życie np. odstawiły alkohol/narkotyki i odczuwają z tego powodu pustkę. Same obowiązki i powinności są najszybszą drogą do zwątpienia w sens nowego stylu życia. Świadome zaplanowanie i podejmowanie przyjemnych zajęć jest skutecznym sposobem na zarządzanie swoimi emocjami.
Wychodzenie z nałogu wcale nie musi być męczarnią.

W trakcie zajęć:

 • Rozpoznasz u siebie preferencje co do alternatywnego stylu życia,
 • Dowiesz się , które zajęcia preferowane przez Ciebie mogą stać kolejnym uzależnieniem , a które „pozytywnym uzależnieniem”
 • Otrzymasz skuteczne narzędzia do tworzenia strategii zwiększania ilości zajęć przyjemnych,
 • Nauczysz się jak wzmocnić konstruktywne sposoby spędzania czasu wolnego,
 • W trakcie treningu doświadczysz różnych form terapii mających na celu zwiększenie poziomu otwartości na doświadczanie (terapia przyrodą, dogoterapia, masaż)

Temat treningu VI TRENING: ZAPOBIEGANIA NAWROTOM CHOROBY W UZALEŻNIENIACH

Czas trwania: sesja treningu trwa 4 godziny w cyklu dwóch spotkań w odstępach tygodniowych

Nawrót jest nieodłącznym elementem każdej zmiany, którą się wprowadza. Tym samym występuje u osób decydujących się na tak poważną zmianę, jaką jest trzeźwienie. Aby skutecznie trzeźwieć wart nauczyć się rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacji nawrotowej.

Trening przeznaczony jest dla osób z które mają już doświadczenie w utrzymywaniu abstynencji i udało im się zmienić swoje funkcjonowanie np. w sferze zachowań, lub tych które miały dłuższą abstynencję około roku czasu i złamały ją w tym czasie.

Aby wziąć udział w treningu niezbędne jest posiadanie wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów uzależnienia, zalecane osobom po terapii podstawowej uzależnień.

Grupa zapobiegania nawrotom pełni funkcję edukacyjną, ale i grupy wsparcia. Wymiana doświadczeń osób uzależnionych, daje możliwość do dalszej pracy nad umiejętnościami interpersonalnymi, nawet jeśli dzieje się to w małym stopniu. Pacjenci dzielą się swymi bieżącymi doświadczeniami – sukcesami, porażkami, wątpliwościami. Dzięki temu wzmacniają umiejętności interpersonalne jak : uważność na siebie, umiejętność przyjmowania informacji zwrotnych, wzbudzanie ciekawości w kontakcie z drugim człowiekiem, otwartego opisywania swoich stanów wewnętrznych oraz proszenia o pomoc

Celem treningu jest:

 • nabywanie i ugruntowanie wiedzy o przyczynach nawrotu choroby
 • analiza mapy zagrożeń nawrotu choroby
 • nabywanie umiejętności przeciwdziałania nawrotom choroby

Dlaczego akurat my? To proste!

Zaangażowanie

Zawsze się angażujemy w pomoc jakiej udzielamy, możesz być pewna, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby Ci pomóc.

Doświadczenie

Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu wiemy co robić, jak działać i załatwiać odpowiednie sprawy. Wszystkim się zajmiemy.

Bezpieczeństwo

Wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Działamy tak, aby zawsze zapewnić ochronę i bezpieczeństwo.

Zaufanie

Wiemy jak w takich sprawach ważne jest zaufanie. Możesz na nas liczyć, a z czasem przekonasz się, że warto nam zaufać.

Napisz do nas! Zacznij nowe, lepsze życie!