Skip to main content
Category

Aktualności

AktualnościUzależnienie czyli szkodliwy nawyk

Alkoholizm

Czym jest uzależnienie od alkoholu? Uzależnienie od alkoholu to zaburzenie będące następstwem długotrwałego szkodliwego spożywania alkoholu, w którym picie uzyskuje zdecydowanie pierwszeństwo przed zachowaniami, które niegdyś były dla osoby pijącej ważniejsze. Czym jest picie szkodliwe? Picie szkodliwe – wzór spożywania alkoholu, który powoduje szkody zdrowotne,…
Tomasz Filipek
2 grudnia 2020
AktualnościDziecko i młodzież

Zajęcia profilaktyczno-socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży „Bądź sobą”.

Z początkiem roku 2020 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Kołobrzeg, odbyły się zajęcia profilaktyczno-socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży pt. „Bądź sobą”. Program skierowany był dla dzieci i młodzieży w wieku 8 -13 lat , pochodzących ze środowisk wiejskich. Program ten…
Tomasz Filipek
7 sierpnia 2020
AktualnościUzależnienie czyli szkodliwy nawyk

Projekt z ramienia Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii dla wychowanków MOS i MOW

Narastające zjawiska uzależnienia i działania zagrażające zdrowiu wśród młodzieży skłaniają się do szczególnej troski wobec dzieci i młodzieży, a szczególnie tej niedostosowanej społecznie i „trudnej”. W związku z realizacją programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w miesiącu lutym i marcu 2020 został…
Tomasz Filipek
7 lutego 2020
Aktualności

W Punkt (10) – Audycja radiowa

Tym razem w audycji Radia Kołobrzeg gościliśmy lekarza psychatrę Monikę Lipert-Wódz, obecnie ordynatora oddziału psychiatrycznego Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu. Rozmawialiśmy o depresji, o tym jak ją rozpoznać, jak się jej przeciwstawić, gdzie szukać pomocy. Prowadzenie Mariusz Wolański.  Audycje można posłuchać pod adresem: https://www.informacje.kolobrzeg.pl/8130-w-punkt-10-audycja-radiowa
Tomasz Filipek
27 sierpnia 2019