Skip to main content

Poznaj nasz zespół

Prezes Fundacji Klucz Nadziei

Aleksandra Ewa Błaszczyk

Z wykształcenia pedagog specjalny, psychoterapeuta uzależnień ( nr certyfikatu PARPA 1614). Uczestnictwo w licznych szkoleniach z zakresu pomocy osobom uzależnionym pozwala mi pracować zarówno dla poprawy zdrowia pacjentów jak i czerpać z pracy zawodowej osobistą satysfakcję.

Lubię ludzi i pracę z nimi. Aktualnie na co dzień pracuję z osobami uzależnionymi od substancji i zachowań w całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień w szpitalu w Gryficach. Prowadzę samodzielnie terapię zarówno osób uzależnionych jak i ich bliskich cierpiących z powodu uwikłania w chorobę jednego z członków rodziny. Świadczę pomoc terapeutyczną w ramach Poradni REMEDIUM oraz współpracuję z instytucjami pomocowymi wspierając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Moją misją jest pomagać i dawać nadzieję, tym, którzy chcą z niej skorzystać. Interesuję się psychologią społeczną. Prywatnie jestem kreatywną i samoświadomą kobietą, matką i partnerką.

Adres e-mail:
a.blaszczyk@klucznadziei.pl

Psycholog 

Małgorzata Niewiadomska

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej. Zawodowo pracuję od 2006r. Między innymi na oddziale psychiatrycznym. W ramach Fundacji Klucz Nadziei pomagam dzieciom i osobom dorosłym w sesjach indywidualnych lub pracy grupowej.

Aktywnie współpracuję ze szkołami i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. W swojej pracy doceniam spotkania z ludźmi, sprawia mi niesamowitą satysfakcję obserwowanie zmian, jakie się dokonują w ludziach pod wpływem psychoterapii. Jak rozkwitają i staja się silniejsi. Lubie wyzwania i nie boję się zmian. Prywatnie jestem miłośniczką podróży, gram w squasha i jestem mamą dwójki dzieci.

Adres e-mail:
m.niewiadomska@klucznadziei.pl

Lekarz specjalista psychiatra

Agnieszka Popielewska-Pawłowska

Mam doświadczenie zawodowe w pracy w Oddziale Psychiatrycznym, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychiatrycznego, udzielałam porad psychiatrycznych w Gabinecie Psychiatrycznym oraz w środowisku Pacjenta.

Współpracowałam z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Koszalinie konsultując w Ośrodku Adopcyjnym oraz we współpracy z OM KKWR (Ośrodek Metodyczny Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Koszalinie) przybliżałam tematykę chorób psychicznych w licznych szkoleniach tematycznych i konferencjach.Prowadziłam również wykłady z dziedziny psychiatrii w Społecznej Akademii Nauk w Kołobrzegu. Poza tematyką psychiatryczną interesuję się pracą z rodziną, młodzieżą, interwencją kryzysową. 

Mój blog, zapraszam! www.psychiatra-mowi.pl

Przeczytaj więcej informacji

Brałam udział w szkoleniu „Praca z ofiarą i sprawcą przemocy seksualnej” organizowanym przez Ośrodek Metodyczny Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Warszawie, filia w Koszalinie, we współpracy z Kliniką Kind im Zentrum z Berlina, w szkoleniu „Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie” oraz „Systemowa terapia Rodzin” organizowanym przez Pracownię Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie, uzyskując tytuł Terapeuty Systemowego Rodzin. Obecnie pracuję jako koordynator Oddziału Psychiatrycznego w Gryficach. Moim priorytetem jest kompleksowa pomoc dla Pacjenta i jego Rodziny.

Adres e-mail:
a.popielewska-pawlowska@klucznadziei.pl

Ewa Taszarek

Jestem  pedagogiem, trenerem warsztatu umiejętności psychospołecznych oraz treningu interpersonalnego, terapeutą, psychoterapeutą uzależnień.

Podążając za swoimi potrzebami oraz realizując drogę rozwoju zawodowego zdobywałam doświadczenie w  ośrodkach i poradniach terapii uzależnienia i współuzależnienia. Pracując z pacjentem integruję podejścia poznawczo-behawioralne i psychodynamiczne. Dbam o rozwój osobisty i zawodowy. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. W Fundacji Klucz Nadziei zajmuję się pisaniem i realizacją projektów dotyczących pomocy osobom w kryzysie i ich rodzinom poprzez psychoedukację, psychoterapię indywidualną i grupową. Prowadzę teleporady oraz spotkania online z funkcją video.

Adres e-mail:
e.taszarek@klucznadziei.pl

Katarzyna Korbal-Kasperczak

Ukończyłam Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz uczestniczyłam w Studium Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej w Warszawie. Posiadam kwalifikacje nauczycielskie oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej. Pracuję jako terapeuta. W kręgu moich zainteresowań jest psychoterapia systemowa, szczególnie bliska mi jest praca na zasobach wewnętrznych, mocnych stronach klienta.

Pogłębiam wiedzę jako członek Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej. Jestem również Specjalistą Psychoterapii Uzależnień w trakcie certyfikacji. Prywatnie jestem pasjonatką żeglarstwa. Od 15 lat żoną i mamą Kacpra i Konrada. Od kilkunastu lat współpracuję ze Stowarzyszeniami i Fundacjami realizując projekty z zakresu zaburzeń psychicznych i wykluczenia społecznego. W Fundacji prowadzę teleporady oraz spotkania online z zakresu psychoterapii systemowej i psychoterapii dzieci i młodzieży (również uzależnionej).

Kontakt: 537 440 244
remediumpoznan@klucznadziei.pl

Jolanta Krępeć

Jestem pedagogiem wczesnoszkolnym oraz pedagogiem specjalnym. Szukam skutecznych metod wspomagających rozwój dzieci i osób dorosłych. Otrzymałam certyfikat trenera II stopnia z terapii EEG Biofeedback oraz tytuł Apple Distinguished Educator lider nowoczesnej transformacji procesów przyswajania wiedzy w oparciu o technologie Apple.

Mam doświadczenie w pracy z uczniem z dysleksją, z ADHD, zaburzeniem zachowania. Z dorosłymi po wylewach, z problemem uzależnień. Interesuję się muzyką, sztuką, grafiką komputerową. Od 10 lat obserwuję efekty treningów metodą EEG Biofeedback, ktora poprawia pamięć, koncentrację, szybkość myślenia, mowę, wzrasta myślenie twórcze, zmniejszają się objawy nadpobudliwości psychoruchowej, podnosi się zdolność do opanowania gniewu i kontroli emocji. W Fundacji Klucz Nadziei biorę udział w realizacji programów rozwojowych dla dzieci i młodzieży. Prowadzę treningi EEG Biofeedback dla osób uzależnionych.

Adres e-mail:
j.krepec@klucznadziei.pl

Dominika Lisiecka

Jestem pedagogiem resocjalizacyjnym, profilaktykiem. Posiadam kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionymi i doświadczającymi przemocy. Poszerzyłam swoją wiedzę na temat wpływu uzależnień na życie pojedynczej jednostki i całej rodziny. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Centrum Kryzysowym dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi w Koszalinie oraz jako członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszalinie.

Zawodowo realizowałam projekt Ministerstwa Sprawiedliwości „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem”. Ciekawość ludzi i świata daje mi energię do pracy w obszarze pomagania i autentycznego spotkania z drugim człowiekiem. Odpoczywam w kontakcie z przyrodą, przy książce, ulubionej muzyce. Prywatnie mama nastolatka oraz szczęśliwa posiadaczka trzech kotów ze Schroniska w Koszalinie. W Fundacji Klucz Nadziei realizuję programy profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą. Zajmuję się pracą w zakresie wzmacniania umiejętności interpersonalnych współprowadząc edukację dla grup (szkolenia).

Adres e-mail:
d.lisiecka@klucznadziei.pl

Anna Sokołowska

Jestem społecznikiem. Drugą kadencję pełnię funkcję sołtysa Sołectwa Wicewo w gminie Tychowo. Lubię pracę z ludźmi  i dziećmi. Chętnie pomagam innym.

W Fundacji Klucz Nadziei uzyskałam wsparcie w trudnych dla mnie momentach, a teraz wspieram jej działalność przy okazji licznych spotkań, pracując w moim królestwie, czyli w kuchni. Uwielbiam pracę w swoim ogródku, lubię gotować oraz spacery nad morzem, kocham zwierzęta. Jestem mamą dwójki wspaniałych dzieci Klaudii 19 lat i Filipa 16 lat .

Adres e-mail:
a.sokolowska@klucznadziei.pl

Wolontariusz

Anita Dobrowolska

Wolontariuszka w Fundacji Klucz Nadziei. Jestem studentką pedagogiki na specjalności resocjalizacja z kryminologią.

Los drugiego człowieka nigdy nie był mi obojętny. Z ogromną przyjemnością angażuję się w działania fundacji. Moją pasją są podróże. Jestem osobą zaradną, pozytywną oraz zawsze chętną do pomocy drugiemu człowiekowi.

Adres e-mail:
a.dobrowolska@klucznadziei.pl

Wolontariusz

Aleksander Kostrzewski

Jestem Alek, z wykształcenia technik ekonomista. Pracuję jako doradca finansowy.  Chcę zostać terapeutą uzależnień. Od 2018 roku działam jako wolontariusz w akcjach pomocowych.

Prywatnie – szczęśliwy trzeźwy alkoholik, miłośnik przyrody, rozwoju duchowego oraz pokonywania wielu kilometrów biegnąc, zarówno boso jak i w butach. Moją pasją są podróże. W Fundacji Klucz Nadziei jestem wolontariuszem, wspieram pracę przy różnych działaniach Fundacji.

Adres e-mail:
a.kostrzewski@klucznadziei.pl