Skip to main content
Tag

Zajęcia w Rogowie

AktualnościDziecko i młodzież

Zajęcia profilaktyczno-socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży „Bądź sobą”.

Z początkiem roku 2020 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Kołobrzeg, odbyły się zajęcia profilaktyczno-socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży pt. „Bądź sobą”. Program skierowany był dla dzieci i młodzieży w wieku 8 -13 lat , pochodzących ze środowisk wiejskich. Program ten…
Tomasz Filipek
7 sierpnia 2020