Skip to main content

Czym jest uzależnienie od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu to zaburzenie będące następstwem długotrwałego szkodliwego spożywania alkoholu, w którym picie uzyskuje zdecydowanie pierwszeństwo przed zachowaniami, które niegdyś były dla osoby pijącej ważniejsze.

Czym jest picie szkodliwe?

Picie szkodliwe – wzór spożywania alkoholu, który powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu. W rozpoznaniu picia szkodliwego nie bierze się pod uwagę pojedynczego epizodu intensywnego picia, czy pojedynczej szkody, lecz zjawiska zachodzące w ciągu co najmniej miesiąca lub występujące w sposób powtarzający się w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Czym jest alkohol i jak wpływa na nasz organizm?

Alkohol to środek odurzający, silnie wpływający na psychikę, funkcjonowanie organizmu i zachowania człowieka. Zmienia on świadomość, nastrój, wpływa na sposób myślenia, mówienia, poruszania się. Jego działanie ma skutki krótko- i długoterminowe.

Alkohol zakłóca funkcjonowanie komórek nerwowych i mózgu, powoduje zaburzenia pamięci, utrudnia przypominanie sobie czegoś i zapamiętywanie nowych informacji, wywołuje zakłócenia równowagi, osłabia refleks, uniemożliwia koncentrację, utrudnia podejmowanie decyzji. Zakłóca działanie zmysłów – wzroku, słuchu, powonienia, smaku i dotyku, może nawet wywołać halucynacje.

Alkohol po wypiciu nie zostaje w całości strawiony w żołądku, lecz przedostaje się do krwi i tą drogą rozprowadzany jest po całym organizmie. Dociera do wszystkich jego komórek. Alkohol przyspiesza bicie serca, zmienia ciśnienie krwi. Jest silnym obciążeniem dla wątroby. Gdy wątroba rozkłada alkohol na nietrujące substancje sama ulega zatruciu. U osób nadużywających systematycznie alkoholu prowadzi to do choroby zwanej marskością wątroby.

Im ważniejszy dla pijącego jest alkohol, im więcej oczekuje od niego korzyści, tym bardziej jego umysł jest aktywny w produkowaniu treści usprawiedliwiających dalsze picie.

Objawy uzależnienia od alkoholu:

  • Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia
  • Upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem
  • Fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego pojawiające się, gdy picie alkoholu jest ograniczane lub przerywane (bezsenność, lęki, niepokój, padaczka poalkoholowa, zaburzenia snu, omamy wzrokowe/słuchowe)
  • Zmieniona tolerancja alkoholu – ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu
  • Narastające z powodu picia zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań, skupienie uwagi na alkoholu
  • Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia

Gdzie szukać pomocy?

Najlepszym miejscem, gdzie można uzyskać pomoc w sytuacji problemów alkoholowych, jest placówka leczenia uzależnień. Pierwsze kroki warto skierować do poradni, gdzie specjaliści po postawieniu diagnozy zaproponują pomoc, dostosowaną do rozpoznania, potrzeb pacjenta i jego możliwości.
Diagnozę uzależnienia może postawić tylko specjalista, najlepiej w placówce leczenia uzależnień. Nie potrafi tego zrobić ani osoba pijąca, ani jej otoczenie. Wymaga to fachowej wiedzy i doświadczenia lekarzy, specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów.
Im bardziej intensywne staje się używanie alkoholu, tym trudniej jest osobie pijącej dostrzegać zagrożenia, przyjmować informacje zwrotne od osób bliskich i szukać pomocy specjalistów.

Anita

„Czy moje picie jest już problemem? O zaburzeniach związanych z używaniem alkoholu”
Alicja Pacewicz – „Jak pomóc dziecku nie pić”